متن آهنگ سیگار

همیشه از این که بری بدون تو ترسیدم
همدم من شده همین قرصا که بی تاثیرن
بدون تو گم میکنم راهمو تو این جاده
نمی دونم تقاص چی رو من دارم پس میدم
دیگه واسه من تو دنیای تو جا نیست
آغوش تو سمت آغوش من وا نیست
کجا گمت کردم، پشت کدوم دیوار
که جاتو پر کرده، سیگار و هی سیگار

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

چطور نگه دارم این بغض سنگینو
کسی نمیفهمه این مرد غمگینو
رفتیو این خونه رو سرم آواره
بارونه تو چشمام اما نمی باره
دیگه واسه من تو دنیای تو جا نیست
آغوش تو سمت آغوش من وا نیست
کجا گمت کردم، پشت کدوم دیوار
که جاتو پر کرده، سیگار و هی سیگار♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ سیگار