متن آهنگ تو رو می خواستم

من فقط تو رو میخواستم توی ساده رو
که تنها نذاشتی این دیوونه رو
آره تو رو میخواستم توی ساده رو
که تنها نذاشتی این دیوونه رو
اون روزای سخت اون روزای سرد همشون با خنده ی تو رفت
از همه دنیا من تو رو میخوام تو بدون
همه میگفتن عاشق نمیشم حتی میگفتن نمیمونی تو پیشم
اما من موندم با همه حرفا تو بدون
که فقط تو رو میخواستم توی ساده رو
که تنها نذاشتی این دیوونه
آره تو رو میخواستم توی ساده رو
که تنها نذاشتی این دیوونه رو

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

زندگی ما مثل معجزه ست کنارت موندم بدون ترس
خنده های تو واسم یه دنیاست تو بدون
همه میگفتن عاشق نمیشم حتی میگفتن نمیمونی تو پیشم
اما من موندم با همه حرفا تو بدون
که فقط تو رو میخواستم توی ساده رو
که تنها نذاشتی این دیوونه
آره تو رو میخواستم توی ساده رو
که تنها نذاشتی این دیوونه رو

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ تو رو می خواستم