متن آهنگ خواب و خیال

مثل کبریت کشیدن در باد ، دیدنت آسون نیست
من که به معجزه ی عشق ایمان دارم
میکشم آخرین دونه ی کبریتم رو
من که می‌دونم به تو نمیرسم
ولی میکشم آخرین فریادم رو
به تو میرسم اما توو خواب و خیالم
به تو می رسم توی فکرای محالم
تو رو میبینم توو یک نگاه کنارم
بعد چند لحظه دیگه تو رو ندارمت

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

من به عشق دیدن تو میکشم آخرین
دونه ی کبریتم رو ، هر چه بادا باد
من به گندم زار این خاطره ها میکشم
آخرین دونه ی کبریتم رو هر چه بادا باد
به تو می رسم اما توو خواب و خیالم
به تو میرسم توی فکرای محالم
تورو میبینم توو یک نگاه کنارم
بعد چند لحظه دیگه تو رو ندارم

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ خواب و خیال