متن آهنگ منو شب

بازم من و شب ، جاده ي شمال
لعنت به اين عشق، به اين حس و حال
فكرم پيشته، مني كه تنهام
اين جاده و مه، رفتي من اينجام

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

پرسه ميزنم به عشقت، تو ساحل تو بارون
هنوز از يادم نرفته، اون همه خاطره هامون
همه ي شهرو مي گردم، بذار بگن ديوونست
هنوزم عطرت همونجا، رو طاقچه تو خونست

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

پيچ و خم جاده، گرمي دستات
آتيش تو ساحل، نم بارون رو موهات
همش خاطرست، يه فرض محال
چالوسِ بي تو، لعنت به شمال

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

پرسه ميزنم به عشقت، تو ساحل تو بارون
هنوز از يادم نرفته، اون همه خاطره هامون
همه ي شهرو مي گردم، بذار بگن ديوونست
هنوزم عطرت همونجا، رو طاقچه تو خونست

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ منو شب