متن آهنگ پرسه

بگو تو هم نمی تونی از این خونه جدا باشی
بگو عادت شده واست به این درد مبتلا باشی
یه چند سالی شده رفتی به تو خیلی بدی کردم
خیابونای تهرون و به دنبال تو می گردم
روزی که می رفتی بی وقفه بارون بود
دیدم که دست تو تو دستای اون بود
تو دستای اون بود

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

پرسه تو بارون و
کوچه های خیس شمرون و
کافه های دنج دربند و
دستات تو دستام
هر لحظه لبخندو
من که از یادم نمیره چطور از یاد تو میره
من که از یادم نمیره چطور از یاد تو میره
روزی که می رفتی بی وقفه بارون بود
دیدم که دست تو تو دستای اون بود
تو دستای اون بود

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ پرسه