متن آهنگ روزهای بی عشق

شبای بی تو تنهایی همه ی شهرو راه میرم
من اونقد با تو جنگیدم که یه عمره زمین گیرم
کدوم کافه کجای این شهر عطر تن تو جا مونده
تن خیس کدوم کوچه جای پاهاتو پوشونده
به روزای بی عشق بدبینم و چه روزای بی تو عذاب آورن
هنوزم مثل سابق چشام ابریه کاش بشه که این روزا بگذرن
به روزای بی عشق بدبینم و چه روزای بی تو عذاب آورن
هنوزم مثل سابق چشام ابریه کاش بشه که این روزا بگذرن

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

ساده نیست رفتنت اما عشقمو ساده میبینی
دیگه حتی توی عکسامون کنار من نمیشینی
کدوم کافه کجای این شهر عطر تن تو جا مونده
تن خیس کدوم کوچه جای پاهاتو پوشونده
به روزای بی عشق بدبینم و چه روزای بی تو عذاب آورن
هنوزم مثل سابق چشام ابریه کاش بشه که این روزا بگذرن
به روزای بی عشق بدبینم و چه روزای بی تو عذاب آورن
هنوزم مثل سابق چشام ابریه کاش بشه که این روزا بگذرن

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫


دانلود آهنگ روزهای بی عشق